11.2 C
Brno
Úterý, 16 dubna, 2024
- Reklama -časopis
DomůReportážeNejstarší dochované české písmo

Nejstarší dochované české písmo

Nejstarším dochovaným českým písmem je pravděpodobně česká novogotická bastardka, která se používala od 16. do 18. století. Toto písmo vzniklo z latinské bastardy, která byla oblíbená v pozdním středověku a renesanci. Česká novogotická bastardka se vyznačovala tím, že měla kulatější tvary než latinská bastardka, a také tím, že obsahovala háčky a čárky pro označení českých hlásek. Písmo se psalo perem a mělo proměnlivou šířku a sklon znaků. Písmo se používalo pro psaní rukopisů, knih a listin.

Česká novogotická bastardka byla postupně nahrazována českou novogotickou kurzívou, která se vyvinula z české polokurzivy. Toto písmo bylo lehčí a rychlejší než bastardka, a také se více přibližovalo kurentu, který byl běžný v německých zemích. Česká novogotická kurziva se používala od 17. do 19. století, a to zejména pro psaní dopisů a deníků.

České novogotické písmo bylo součástí kulturní identity českého národa, který se bránil germanizaci a církevnímu vlivu. Písmo bylo také spojeno s českou reformací a národním obrozením. Písmo se udrželo až do 19. století, kdy bylo postupně vytlačováno latinkou, která se stala mezinárodním standardem.

V Čechách se používaly také jiné druhy písma, které měly různý původ, vývoj a funkci. Mezi ně patří:

  • Cyrilice: Toto písmo bylo zavedeno v 9. století misií svatých Cyrila a Metoděje, kteří přeložili biblické texty a liturgii do staroslověnštiny. Cyrilice se používala pro psaní náboženských textů a listin, ale také pro záznam českých slov a jmen. Cyrilice byla postupně vytlačována latinkou, ale některé její znaky se zachovaly v české abecedě, jako například č, š, ž, ř, ě, ň, ť, ď.
  • Hlaholice: Toto písmo bylo odvozeno od řeckého písma a bylo vytvořeno pravděpodobně svatým Cyrilem pro zápis staroslověnštiny. Hlaholice se používala hlavně v Emauzském klášteře v Praze, kde se psaly bohoslužebné texty a kroniky. Hlaholice byla také používána pro zápis českých slov a jmen, jako například Václav, Boleslav, Ludmila, Svatopluk. Hlaholice se udržela až do 15. století, kdy byla nahrazena latinkou.
zeny

Mohlo by Vás zajímat

PR článek