11.2 C
Brno
Úterý, 16 dubna, 2024
- Reklama -časopis
DomůReportážeKvalifikovaní cizinci zajišťují v dlouhodobém horizontu pracovní místa

Kvalifikovaní cizinci zajišťují v dlouhodobém horizontu pracovní místa

Regionální centrum sdílených služeb společnosti Henkel v Bratislavě se vypracovalo na globální provoz.

Centra podnikových služeb na Slovensku se transformují a rostou. Jednodušší služby v nich postupně nahrazují činnosti, pro které je třeba speciálních dovedností a odborných znalostí. Jedním z nich je centrum podnikových služeb společnosti Henkel v Bratislavě. Za patnáct let od svého založení bylo vypracováno na centrum, které vykonává činnosti pro celou korporaci.

S Christianem Schulzem, prezidentem společnosti a ředitelem Global Business Solutions+ Bratislava Henkel Slovensko, jsme si povídali o dopadech pandemie a měnících se potřebách zaměstnanců expertního centra, které vede.

Co jste se vy a vaše centrum naučili během pandemie?

Podařilo se nám udržet velmi stabilní výkon a bezvadné pokračování našich služeb, a to díky třem faktorům. Za prvé, v našem centru jsme měli zavedenou možnost vykonávat práci z domova již léta před pandemií. Když jsme v březnu 2020 požádali naše zaměstnance, aby pracovali z domova, všichni jsme na to byli připraveni. Za druhé, už tehdy jsme měli vybudovanou kvalitní infrastrukturu z hlediska hardwaru a softwaru, i když pandemie si vyžádala vylepšení, jako například zrychlení softwaru. Třetí faktor, který nám velmi pomohl udržet provoz a motivaci u zaměstnanců, byl, že naše týmy velmi rychle přizpůsobily všechny procesy, které dříve vyžadovaly přítomnost zaměstnanců na pracovišti, na virtuální provoz.

Další klíčové body se týkaly udržování týmového ducha a zvyšování digitálních schopností a dovedností celé skupiny. Zjistili jsme, že v některých případech se prostřednictvím virtuálních setkání lépe spolupracuje. Výhodou virtuální spolupráce je také to, že je velmi demokratická – během setkání na dálku jsou všichni ve stejné pozici. Výzvou bylo i duševní zdraví. Na tuto oblast jsme se zaměřovali už před pandemií a ve více iniciativách pro naše zaměstnance nadále pokračujeme.

V rámci společnosti Henkel se centra sdílených služeb změnila na centra podnikových služeb Global Business Solutions+. Co tato změna znamenala pro bratislavské centrum?

Od začátku roku 2021 jsme se ve skupině Henkel rozhodli změnit název těchto center tak, aby lépe odpovídal realitě, neboť služby, které poskytujeme, se oproti minulosti výrazně změnily. Vytvořili jsme několik center excelence a kompetenčních týmů pro určité oblasti. Rozsah služeb a řešení, které dnes naše centrum v Bratislavě poskytuje, přesahuje tradiční rozsah sdílených služeb zaměřených na transakční aktivity.

Odrazil se tento vývoj na počtu zaměstnanců?

Od roku 2018 do dnešního dne počet našich zaměstnanců vzrostl o téměř 300. Většinou šlo o nově vytvořené odborné pozice a pozice projektových manažerů, které vyžadují velmi široký rozsah dovedností a odbornost ve specifických oblastech. Tito odborníci vytvářejí řešení a nové koncepty a pracují na tom, aby naše globální procesy byly štíhlejší a efektivnější. Růst zaměstnanosti tak táhnou zejména nové pozice, na které se kladou mnohem vyšší požadavky na dovednosti a odbornost než v minulosti.

V našem bratislavském centru jsme vytvořili velký tým, který se stará o globální řešení řízení dopravy pro společnost Henkel týkající se navrhování systémů řízení dopravy, ale také provozního plánování dopravy pro všechny divize společnosti Henkel v celé Evropě. Máme týmy zaměřené na průzkum trhu, jejichž znalosti využívají všechny marketingové týmy společnosti Henkel po celém světě. Toto je obzvláště důležité kvůli rychle se měnícím preferencím spotřebitelů během pandemie. Zřídili jsme centra excelence pro nákup s týmem 60 nákupčích, kteří mají na starosti nákup a řízení dodavatelů pro všechny obchodní jednotky s ročním objemem nákupu přesahujícím jednu miliardu eur.

Byly tyto pozice do Bratislavy odčleněny z jiných center?

Ne. V Bratislavě často hledáme příležitosti k vytvoření nových služeb a činností, které se zatím ve společnosti Henkel nevykonávají. Čerstvým příkladem je, že jsme začali přebírat kreativní činnosti v oblasti designu pro marketing, které dříve prováděly externí agentury. Tento vývoj indikuje, na jak vysoké úrovni jsou naše schopnosti. Vytvořili jsme tým designérů, kteří poskytují podporu ve dvou oblastech: jednou oblastí je náš takzvaný umělecký design zaměřený na to, jak naše produkty vypadají. Další důležitou oblastí v souladu s naší globální strategickou prioritou v oblasti digitalizace je webdesign. Abychom podpořili on-line prodej, zaměstnali jsme web designéry, kteří vyvíjejí nové digitální aplikace na míru našich průmyslových zákazníků.

Vaše společnost se v minulosti snažila přilákat šikovné Slováky pracující v zahraničí zpět na Slovensko s tím, aby si našli své nové působení v centrech podnikových služeb, které zde sídlí. Jaký byl výsledek těchto snah?

Naší snahou je obecně lákat talenty na Slovensko, nejen Slováky pracující v zahraničí. Její součástí je i přitahování takových talentovaných odborníků, kterých je na slovenském trhu málo. Personalisté společnosti Henkel z jiných zemí nás v tomto podporují a obecně můžeme říci, že jsme úspěšní. V posledních dvou letech jsme však čelili výzvám z důvodu delších lhůt na cizinecké policii a ministerstvu vnitra při získávání pracovních povolení a povolení k pobytu. Tyto lhůty se oproti minulosti prodloužily.

Jak v současnosti bratislavské centrum láká nové talenty? Ztížila to pandemie?

V minulosti jsme se soustřeďovali zejména na čerstvé absolventy a mladé odborníky s limitovanými pracovními zkušenostmi, ale v současnosti se snažíme přilákat velmi širokou škálu profilů talentů. Nadále se zaměřujeme na čerstvé absolventy, ale vzhledem k odbornosti, kterou v určitých oblastech požadujeme, hledáme i pracovníky s konkrétními dovednostmi a schopnostmi, a proto k přilákání kandidátů využíváme více kanálů. Kromě klasických inzerátů a spolupráce s univerzitami máme tři oblasti, na které se zaměřujeme. První je doporučení našimi zaměstnanci. Tímto způsobem získáváme až jednu třetinu našich nových zaměstnanců. Tajemství úspěchu, které za tím stojí, je velmi jednoduché: angažovaní a motivovaní zaměstnanci sdílejí své zkušenosti se svými přáteli. Za druhé, výrazně se zaměřujeme na zaměstnávání studentů. Značný podíl studentů, kteří u nás pracují během studia, zůstává u nás pracovat i po jeho skončení. Je to výhodné pro obě strany. Za třetí, velký důraz klademe na sociální média. Je to v souladu s celkovým vývojem naší společnosti, ale v důsledku pandemie se i tento vývoj urychlil.

Do jaké míry lze nedostatek kvalifikované pracovní síly v odvětví, ve kterém působíte, vyřešit automatizací?

Jen ve velmi omezené míře. V mnoha oblastech jsou naše procesy již vysoce automatizované.

Čím vyniká vaše centrum Global Business Solutions+ Bratislava v rámci skupiny Henkel?

Několik našich činností se provádí jen nebo převážně v Bratislavě. Jedním z příkladů je CoEof Automation, v rámci které vyvíjíme řešení s využitím robotické automatizace procesů, umělé inteligence a optickým rozpoznáváním znaků a velmi často hyperautomatizace, která je kombinací těchto technologií. Vyvíjíme je pro celou skupinu Henkel v rámci naší organizace Global Business Solutions+. Největší tým je v Bratislavě, takže můžeme být vnímáni jako centrum automatizace společnosti Henkel.

Máme zde tým zahraničního obchodu, který koordinuje veškeré globální obchodní činnosti v rámci Global Business Solutions. Další týmy máme v Manile a Mexico City. Tyto týmy fungují na principu následuj slunce (follow-the-sun), což znamená, že naši kolegové zajišťují 24-hodinové fungování. Pokud jeden tým skončí v pozdních odpoledních hodinách, jeho aktivity probere další tým na jiném místě zeměkoule.

V loňském roce oslavila společnost Henkel Slovensko 30. výročí svého založení a bratislavské centrum 15. výročí. Co považujete za největší úspěchy vaší společnosti na Slovensku?

Naše podnikání na Slovensku bylo založeno téměř před 31 lety, a to vytvořilo silný základ pro náš růst na Slovensku. Díky úspěšnosti týmu působícího na slovenském trhu se společnost Henkel v roce 2006 rozhodla vytvořit v Bratislavě centrum sdílených služeb. V té době mělo velmi omezenou oblast působnosti s 30 zaměstnanci působícími v oblasti finančních operací pro Evropu. Během následujících 15 let vyrostlo na centrum, které poskytuje globální činnosti zahrnující všechny oblasti hodnotového řetězce. V rámci společnosti Henkel není téměř žádná aktivita, která by nebyla podporována z GBS+ Bratislava. To vedlo také k vytvoření množství velmi specializovaných pozic.

Jaké jsou plány vašeho centra pro příští rok či dva?

Budeme pokračovat ve vytváření procesů pro společnost Henkel, které vedou k vyšší efektivitě. Dále se budeme zaměřovat na insourcing, tedy na přebírání činností, které dosud vykonávali externí poskytovatelé. Máme velmi dobré výsledky při využívání digitalizace a automatizace a určitě budeme pokračovat ve využívání a kombinování nových technologií, jako jsou automatizace robotických procesů, optické rozpoznávání znaků a pokročilá umělá inteligence tak, abychom přicházeli s velmi efektivními řešeními.

Uvedu příklad z oblasti nákupu u našich dodavatelů. V minulosti jsme od našich dodavatelů dostávali mnoho různých dokumentů. I když jsme je dostávali elektronicky, měli různé formáty, takže extrahování relevantních informací z těchto dokumentů a jejich vkládání do našich systémů vyžadovalo mnoho manuální činnosti. Díky řešení, které jsme vyvinuli, jsme nyní schopni extrahovat informace z různých dokumentů pomocí optického rozpoznávání znaků. Dokument je nejprve naskenován a následně zpracován za pomoci robotizované procesní automatizace. Až v případě otázek nebo nejasností je tento program naučen zeptat se, zda je třeba, aby výsledek ještě vyhodnotil člověk, nebo je dostatečně dobrý na to, aby byl přímo zpracován.

Toto řešení zlepšuje naše procesy, protože dokumenty jsou zpracovávány mnohem rychleji. Oceňují to i naši zaměstnanci, protože přenos dat z jednoho dokumentu do druhého není zrovna nejkreativnější činnost.

Kde vidíte sektor sdílených a podnikových služeb během příštích pěti let?

V celém sektoru vidíme všeobecný trend transformace od transakčních činností k více netransakčním činnostem. Tento trend bude pokračovat a bude vyžadovat kvalifikovanější pracovní sílu. Otázka, do jaké míry bude tento sektor na slovenském trhu úspěšný, závisí na dvou předpokladech. První je interní a platí pro každou společnost, a proto na něj klademe velký důraz: je to neustálé vzdělávání našich zaměstnanců. Druhý je přístup kvalifikovaného personálu ze zahraničí na slovenský trh. Ten je determinován zejména místními pracovními podmínkami.

Pokud bychom se na to podívali zjednodušeně, vždy, když chce firma působící v tomto sektoru zavést nějaké nové služby, nová řešení či nové technologie, potřebuje k tomu počáteční úroveň know-how, které na českém trhu možná ani neexistuje nebo jen ve velmi malé míře. Omezíme-li přístup takových odborníků na slovenský trh, riskujeme, že tyto malé týmy vůbec nevzniknou. To znamená, že umožnění práce kvalifikovaným odborníkům z jiných zemí z dlouhodobého hlediska zajišťuje pracovní místa na Slovensku.

zeny

Mohlo by Vás zajímat

PR článek